Liberalistene Logo
Prostitusjon Dansere Nattklubb

Legalisering av prostitusjon

Liberalistene vil legalisere prostitusjon så lenge det foregår fredelig mellom samtykkende parter. Menneskehandel og mishandling vil bli slått hardt ned på.

Det er ikke ulovlig å selge seksuelle tjenester i Norge, men det er forbudt å kjøpe dem. Prostitusjon er dermed i praksis forbudt av staten, og kundene blir gjort til kriminelle.

Liberalismen åpner for å legalisere prostitusjon, så lenge den foregår i fredelige og frivillige former mellom samtykkende parter. Alle former for menneskehandel, slaveri eller mishandling vil derimot bli slått hardt ned på.

Prostitusjon er fredelig handel

Prostitusjon er en type byttehandel. Person A tilbyr tjeneste X og etterspør produkt Y, mens person B etterspør tjeneste X og tilbyr produkt Y. Når disse to partene møtes, forekommer en frivillig byttehandel. Person B gir person A produkt Y for tjeneste X (Y er gjerne penger).

Dette skiller seg med andre ord ikke ut fra andre varianter av byttehandler. Den eneste forskjellen innebærer at person A tilbyr sitt kjønn eller liknende i en midlertidig periode. Det samme kan sies om andre former for handler: En ingeniør tilbyr tjenester med hjernen sin (eller rettere sagt sin evne til å tenke, analysere, vurdere og beslutte), mens en håndverker tilbyr tjenester med hendene sine.

Byttehandel er fredelig og burde ikke være ulovlig.

Hva blir konsekvensene?

Som nevnt ovenfor, vil en liberalistisk stat slå ned på alle former for mishandling av prostituerte. Enten det er at de blir tvunget ut i prostitusjon av kriminelle bakmenn eller blir misbrukt av kunder, vil dette være forbudt og noe staten forsøker å bekjempe med strenge straffer.

Prostitusjon er et dårlig ansett yrke og har et svært negativt rykte. «Hore» blir for eksempel brukt flittig som skjellsord. I en liberalistisk stat er toleranse sentralt, og i et slikt samfunn vil mennesker respektere at ikke alle er like og at noen tar valg de ikke ville gjort selv. Dette skaper et mer positivt og respektfullt menneskesyn, også på personer som i dag er «dårlig ansett».

Forbud løser ingenting

Mennesker har visse naturlige behov. Det er ikke alle som kan få utløp for disse gjennom vanlig samhandling med andre personer, og det finnes flere som ikke klarer å skaffe seg sex med andre uten å betale for det. Et forbud mot sexkjøp fjerner ikke dette behovet.

Et forbud mot prostitusjon gjør i tillegg situasjonen verre for de prostituerte selv. Siden yrket deres i praksis er ulovlig, kan de ikke henvende seg til politiet hvis de blir utsatt for kriminalitet i forbindelse med jobben. Miljøet blir drevet under jorden, slik at det blir enklere for ekte kriminelle å drive med menneskehandel og utnytte de prostituerte.

Liberalister ønsker å legalisere prostitusjon fordi det vil gjøre situasjonen bedre for prostituerte, og fordi det respekterer voksne menneskers rett til å bestemme over sin egen kropp og liv.

Oppsummering

  • Prostitusjon er i praksis forbudt i Norge
  • Prostitusjon er en fredelig byttehandel mellom samtykkende parter, og bør derfor være lovlig
  • En liberalistisk stat slår ned på menneskehandel, slaveri, vold og alle andre former for misbruk av prostituerte
  • Forbud mot prostitusjon er negativt for prostituerte, da yrket blir tatt under jorden og utenfor myndighetenes beskyttelse

Ressurser