Hva er ytringsfrihet?

 
Hva er ytringsfrihet?

Ytringsfrihet er en negativ rettighet. Det betyr at man har frihet fra noe, eller at rettigheten krever en negativ plikt fra andre – altså at de ikke er nødt til å gjøre noe for at du skal kunne nyte friheten.

I praksis innebærer dette at du har rett til å si og mene hva du vil av fredelige ytringer, og at andre, inkludert staten, ikke har noen rett til å forhindre deg i å gjøre dette. Andre er heller ikke pliktige til å gi deg et talerør, og du har ikke rett til å ikke bli motsagt.

Beskytter det kontroversielle

Ytringsfriheten betyr at rettsstaten må beskytte mennesker som sier ting som andre ikke liker, og som er utsatt for trusler og vold. Mange skulle sikkert ønske at nazister, kommunister, islamister, kristenfundamentalister, liberalister, anarkister eller andre grupperinger ble hindret fra å ytre upopulære meninger, men så lenge disse ikke oppfordrer til kriminalitet, må man tolerere dette.

Ytringsfriheten er først og fremst ment for de kontroversielle ytringene. Å si at du er glad i natur vil neppe støte noen. Å si at du er en rasist kan derimot skape reaksjoner.

Det er denne retten til å si sin mening som må beskyttes. Å tenke fritt er en forutsetning for nettopp et fritt samfunn, og å forby visse ytringer – og indirekte også tanker – er et steg mot en totalitær stat.

Vold er ikke en ytring

Å bruke vold mot andre er ikke omfattet av ytringsfriheten. Dette inkluderer for eksempel at du står i en bank og sier at det er bankran, eller at du truer en annen person.

Psykologisk vold, som trusler, begrenser andres rett til å leve fritt. Er du utsatt for drapstrusler, minsker dine frie valg her i livet, og dette er ikke akseptabelt i et sivilisert samfunn.

Vi kan derfor si at ytringsfrihet dreier seg om all fredelig aktivitet – altså handlinger og ytringer som ikke hindrer andre fra å tenke fritt.

Ytringsfrihet betyr til syvende og sist at du ikke har rett til å ikke bli støtt.

Oppsummering

  • Ytringsfrihet er en negativ rettighet
  • Det betyr at andre må la deg få ytre deg i fred
  • Det betyr imidlertid ikke at andre må gi deg et talerør
  • Ytringsfrihet er ment for kontroversielle meninger – ofte det vi ikke liker å høre
  • Vold og trusler inngår ikke under ytringsfrihet
  • Du har ikke rett til å ikke bli støtt
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer