Hva er kapitalisme?

 
Hva er kapitalisme?

Begrepene kapitalisme og liberalisme blir ofte brukt om hverandre, og dette kommer av at kapitalisme kan brukes i bred eller smal forstand.

I den vide, filosofiske betydningen er kapitalisme det samme som liberalisme: individet står i sentrum, og du har derfor full suverenitet over ditt eget liv, kropp og eiendom.

Den smalere definisjonen involverer utelukkende økonomiske aspekter, som at produksjonsmidler er privateid, at markedet er fritt for statlig innblanding, at fortjeneste er smart og så videre.

Frivillighet og samarbeid

Kapitalisme er i bunn og grunn et sosialt system hvor individer inngår frivillige kontrakter, handler og samarbeider med hverandre i et samfunn og marked som ikke er regulert av staten.

Under kapitalismen inngår arbeidstakere og arbeidsgivere frivillige kontrakter om lønn, timeantall, arbeidsoppgaver og forsikring. Hvem som helst kan starte egen bedrift uten at noen andre skal bestemme hvordan, hvor eller når, så lenge gründeren respekterer andres frihet, det vil si rett til å bestemme over egen kropp og eiendom.

Praktiske konsekvenser

Et kapitalistisk system er en naturlig følge av en liberalistisk rettsstat. Du kan handle med hvem du vil, du kan starte din egen butikk og du kan jobbe for hvem du vil – men kontrakter må overholdes, så lenge de ikke er grunnlovsstridige.

Dette betyr ikke at en større bedrift kan true en mindre bedrift ut av markedet, eller at en butikk kan svindle sine kunder. Slike ting vil alltid være forbudt under kapitalismen, ettersom man da lar sin frihet gå ut over andres frihet. Liker du ikke en arbeidsplass eller mener du får for lite lønn, ta en prat med sjefen eller slutt i henhold til den tiden kontrakten bestemmer.

Større sosial mobilitet

I en kapitalistisk økonomi er markedet fritt. Det vil si at det vil være et mer fleksibelt arbeidsmarked enn hva det er i dag, på grunn av reguleringer og store krav til arbeidsgiver. Da er det med andre ord ikke så farlig om du mister eller slutter i jobben, ettersom det blir mye lettere å få en ny jobb, eller å starte sin egen.

Arbeidsgivere får større motivasjon til å ansette og beholde gode folk, ettersom de er avhengig av arbeidstakere, men ikke lenger behøver å tenke på arbeidsgiveravgift og andre krav fra staten som gjør at bedrifter i dag vegrer seg fra å ansette folk.

Generell velstandsøkning gagner alle

Et friere samfunn, der mennesker er beskyttet mot vold og ufrihet, og hvor hvert individ står fritt til å skape og produsere i fred, fører til mer produksjon, innovasjon og velstand. Dette gagner alle, og denne veksten i velstand er mulig fordi produktive mennesker blir latt være i fred slik at de kan utvikle både seg selv og drømmene sine.

De rike blir kanskje rikere, men en best mulig tilrettelegging for entreprenørskap og teknologisk utvikling har som nødvendig konsekvens å komme alle mennesker til gode, ved å tilby stadig flere løsninger som gjør hverdagen og livet enklere.

Oppsummering

  • Kapitalisme er i sin brede forstand det samme som liberalisme
  • Eiendomsrett er sentralt: Man har full råderett over egen eiendom og kropp, uten statlig innblanding
  • Vi har ikke et kapitalistisk system i dag
  • Frivillig handel og samarbeid er nøkkelbegreper
  • Man får økt sosial mobilitet på grunn av et mer fleksibelt arbeidsmarked
  • Hvis staten lar fredelige entreprenører være i fred, vil den generelle økonomiske og teknologiske utviklingen gagne alle

Ressurser

 
 

Sulten etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer