Hva er gullstandard?

 
Hva er gullstandard?

I et liberalistisk samfunn vil penger ha en stabil verdi. Årsaken er enkel: Hvis entreprenører skal planlegge foretak og produsere varer og tjenester som er av verdi for andre, og dermed fortsette å øke velstanden i samfunnet, må de kunne arbeide innenfor forutsigbare rammer.

Dette er ikke mulig i samfunn der staten i ulik grad kan blande seg inn i økonomien ved å utstede reguleringer, trykke opp papirpenger som den vil og tvinge banker til å handle slik den ønsker.

Næringslivet har behov for full økonomisk frihet. Når bankvesenet er fritt, vil det søke etter løsninger som kan sikre et stabilt finansielt rammeverk. Et alternativ som har vært foretrukket opp gjennom historien er gullstandard.

Forebygger inflasjon

Hensikten med gullstandard er altså å forebygge inflasjon og pengetriksing fra myndigheter og andre institusjoner som nyter godt av vennskap med staten.

Inflasjon er et nyttig knep for å gjøre lån billigere. Hvis en stat tar opp et lån på 1 milliard dollar og deretter kjører en aktiv pengetrykkepolitikk, er resultatet at det blir mer penger i omløp – og at de synker i verdi.

1 milliard dollar blir dermed billigere å betale tilbake, men priser på varer og tjenester har økt. Inflasjon skader videre de som sparer penger, ettersom deres oppsparte midler har blitt mindre verdt. Dette ødelegger motivasjonen til å investere og å føre en sparebasert og bærekraftig økonomi.

En stabil valuta

En gullstandard innebærer at banker erklærer at penger kan bli vekslet inn i fysisk gull. Én unse gull kan for eksempel byttes inn i 900 dollar, og penger vil være forankret til en fast mengde gull. Hvis en bank trykker opp store mengder penger, vil folk oppleve dette som en generell prisstigning. Sedlene blir mindre verdt, og kundene vil bytte dem inn mot gullsummen – noe som får banken til å gå konkurs. Banker vil derfor unngå dette.

Med en gullstandard opplever kunder at alle som ønsker det kan innløse pengene sine i gull. Bankens penger får økt tillit, og vil over tid bli brukt til handel over hele samfunnet. Verdien på penger holder seg stabil i forhold til gull, men ellers går prisen på varer og tjenester opp og ned i takt med tilbud og etterspørsel.

Fleksibilitet går an

Gull er imidlertid ikke den eneste verdien en bank er i besittelse av. Mye av midlene til en bank er å finne i eiendom og kapitalvarer, noe den har skaffet gjennom avtaler om sikkerhet ved utstedelse av lån. Forholdet mellom gull- og pengemengde trenger derfor ikke å være én-til-én.

Banken kan altså utstede mer penger enn den har dekning for i gullreserven, men det er opp til markedet å avgjøre hvilken modell som overlever. Dette kan sammenlignes med forsikringsselskaper, som pleier å ha flere kunder enn de har fullstendig dekning for i sine midler. Det er likevel usannsynlig at for eksempel alle kundenes hus brenner ned samtidig.

Hvorfor akkurat gull?

Grunnen til at det akkurat er gull som er valgt ut som byttemiddel, er at det er et edelt metall som ikke kan forfalskes og trykkes opp uendelig – slik som papirpenger. I tillegg er det en viss knapphet (eksklusivitet) på materialet, og det vil være en forholdsvis stabil mengde å forholde seg til.

Legalisere, ikke innføre

En liberalistisk stat har som oppgave å beskytte individuelle rettigheter. Alt annet er opp til folk selv å avgjøre gjennom fredelige relasjoner og samarbeid.

En gullstandard vil derfor bli legalisert i en slik stat, men ikke innført av myndighetene. Om aktører velger gullstandard eller en annen løsning, er helt opp til dem selv å avgjøre.

Oppsummering

  • Næringslivet trenger et stabilt og forutsigbart rammeverk for å drive med verdiskaping
  • I et fritt samfunn er det opp til aktørene selv å finne løsninger for en solid økonomi
  • Gullstandard er et mulig alternativ
  • Med dette systemet er penger bundet til et edelt metall, som ikke kan manipuleres som papirpenger
  • Det er derfor ikke mulig med inflasjon og pengetriksing
  • Liberalister vil ikke innføre gullstandard, men legalisere det
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer