Hva er egentlig penger?

 
Hva er egentlig penger?

Man kan ikke spise penger, heter det. Penger i seg selv som fysiske objekter har ingen verdi for umiddelbar overlevelse her og nå ute i naturen, men det betyr ikke at de er verdiløse.

Penger er kanskje et påfunn, en menneskelig konstruksjon, men de representerer virkelige verdier. Penger er et byttemiddel og betyr at noen har jobbet og skapt verdier som mat, hus, klær, TV-er eller biler.

Utspring i byttehandel

Penger har sin opprinnelse i byttehandelsøkonomi. Før penger ble oppfunnet, handlet mennesker med hverandre ved å bytte varer mot varer, som for eksempel en sekk med hvete mot en sekk med havre.

Byttehandelsøkonomi har to problemer:

  1. Du må tilby det motparten vil ha, og motparten må tilby det du vil ha.
  2. Det er vanskelig å spare, ettersom varen din kan endre verdi (og tilstand).

Hvis du vil ha nye klær og tilbyr egg, mens motparten vil ha gulrøtter og tilbyr fiskestenger, da er det ikke så lett å få det noen av dere har behov for. I tillegg kan det kanskje by på utfordringer å spare opp nok egg til å kjøpe en bil eller et hus. Innføringen av et pengesystem løser disse problemene.

Fiat-penger og inflasjon

En pengeøkonomi kan eksistere i flere varianter, men den mest kjente og utbredte utgaven i dag er et system med såkalte «fiat-penger». Dette betyr at det er staten, via sentralbanken, som utsteder de eneste legitime pengene.

Penger er derfor en representasjon av en uspesifisert vare, men som med alle andre varer, er penger sensitive overfor loven om tilbud og etterspørsel. Desto mer en sentralbank trykker opp penger, desto mindre verdi får dem. Dette observerer vi i samfunnet med generell prisstigning på alle varer.

En liberalistisk løsning på dette problemet kan være oppløsningen av sentralbanken, komplett skille mellom stat og økonomi og legalisering av en eller annen form for gullstandard.

Oppsummering

  • Penger er et byttemiddel som representerer virkelige verdier
  • Penger har sin opprinnelse i byttehandel og løste to viktige problemer
  • En pengeøkonomi kan eksistere i flere varianter, men fiat-penger er mest utbredt i dag
  • Dette betyr at staten utsteder de eneste legitime pengene gjennom sentralbanken
  • Problemer med inflasjon kan løses ved å skille stat og økonomi og legalisere gullstandard
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer