Grunnleggende innføring i økonomi

 
Grunnleggende innføring i økonomi

Økonomi er et begrep som består av ordene «øko», som betyr hus eller hjem, og «nomi», som betyr lov, kunnskap eller herredømme. Det er altså snakk om kunnskaper eller lovmessigheter knyttet til hjemmet vårt, det vil si det menneskelige samfunnet, eller i veldig bred forstand: hele universet.

Kort fortalt kan vi si at økonomi dreier seg om hvordan mennesker handler og oppfører seg overfor hverandre. Økonomi henger derfor sammen med andre områder som fysikk, kjemi, biologi, psykologi og sosiologi.

En helt grunnleggende økonomisk læresetning er som følger: For å få noe, må du gi noe. For å gå bort til vinduet og få utsikt, må du for eksempel gi av både din egen tid og energi. Dette prinsippet gjelder for all økonomisk aktivitet.

Deskriptivt og normativt

Du kan dele studier og formidling av økonomi inn i to: Deskriptivt (beskrivende) og normativt (dømmende eller verdiladet). Disse krysser hverandre ofte.

Store deler av det økonomiske faget dreier seg om beskrivelser: Hvordan fungerer et marked? Hvordan har den økonomiske utviklingen vært? Hva kommer prisen på denne varen til å være i morgen?

Økonomi kan også være normativt, det vil si at man ønsker eller argumenterer for en spesiell type økonomisk system, at penger er negativt eller lignende.

Grunnleggende markedsøkonomi

For liberalister gjelder markedsøkonomi. De nøyer seg ikke med å observere og beskrive utviklingen av økonomi, de søker å rettferdiggjøre sitt økonomiske syn både moralsk og vitenskapelig.

Grunnleggende liberalistisk økonomisk tankegang går ut på dette:

Liberalisme har ingenting imot stadig økt profitt eller effektivisering. Hele evolusjonen dreier seg om bedre og bedre effektivisering. Livsformer har via stadig mer effektive metoder utviklet seg fra enkle éncellede organismer til ufattelig kompliserte organismer som mennesket.

Dette er profitt, å få bedre resultater med mindre innsats. Enklere og mer effektive løsninger skaper et rikere og bedre liv.

Dette kjemiske/biologiske eksempelet kan overføres til samfunnet og alle sidene ved det. Markedsøkonomiens normative setning er at profitt og effektivisering ikke er negativt, men derimot svært positivt.

Økt profitt gjør at vi kan leve bedre.

Nedenfor kan du se en video der flere liberalistiske prinsipper innen økonomi blir forklart:

Oppsummering

  • Økonomi dreier seg om hvordan mennesker samhandler
  • Vi kan dele det økonomiske faget inn i deskriptiv og normativ form
  • Normativt sett går liberalistisk økonomi ut på å argumentere for markedsøkonomiske prinsipper
  • Ett av de viktigste prinsippene her er profitt og effektivitet
  • Økt profitt betyr bedre resultater med mindre innsats
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer