Finansiering under liberalismen

 
Finansiering under liberalismen

Mange tror kanskje at en stat som går over til et liberalistisk styresett vil kollapse. Når det ikke lenger er statlig tvang i bildet, hvordan skal man da finansiere dyre prosjekter som sykehus, jernbane og veier?

Det er fort gjort å glemme at en stat ikke har noen penger i utgangspunktet. En velferdsstat tar for eksempel pengene sine fra innbyggerne gjennom skatter, og redistribuerer dette til prosjekter de ansvarlige politikerne har sansen for.

Mange er derfor redde for at goder som helsetilbud, veier, pensjoner og så videre vil forsvinne eller bli forbeholdt for de rikeste, hvis en velferdsstat ikke eksisterer.

Vi klarer oss fint

Verden fungerer heldigvis ikke som skissert ovenfor. Menneskeheten har vist seg å klare selv de mest innfløkte oppgaver uten å måtte ty til en sentralmakt.

Fri og fredelig utveksling av ideer, varer og tjenester, også kjent som markedet, har en ubestridelig evne til å løse både små og store utfordringer. Når mennesker er frie til å tenke og handle selvstendig, er det ingen grense for hva vi kan finne på av løsninger.

I dag betaler vi allerede for det vi ønsker: Vi betaler for mat, klær, hus, transport, forsikringer, kulturopplevelser og så videre. Det skulle med andre ord ikke mangle på motivasjonen til å også betale for helseforsikringer (som igjen kan finansiere sykehus), veier vi bruker og staten som skal beskytte oss mot vold og ufrihet.

Konkrete betalingsløsninger

La oss si at folk er villige til å betale for seg selv og gi til veldedighet. Hvordan skal alt dette løses rent konkret? Det vil jo være et lappeteppe av aktører å forholde seg til.

Det finnes allerede smarte betalingsløsninger i dag. Kombinert eFaktura og AvtaleGiro gjør at du lett kan abonnere på en rekke tjenester, men dette kan gjøres enda enklere i et samfunn med et fritt bankvesen.

I dag er finansnæringen underlagt mange reguleringer, som ofte kan stå i veien for de mest effektive betalingsløsningene. I samarbeid med et fritt bankvesen, finner de ulike tilbyderne ut hva som fungerer best for kundene, og da blir brukervennligheten deretter.

Det er grenseløst hva betalingsløsninger kan utarte seg til. Se for eksempel for deg en abonnementbasert «appbutikk» på nett – bare med virkelige tjenester som «Sykehuset», «Politiet», «Brannvesenet» eller «E6» i stedet. Eller en løsning à la brukerfinansieringstjenesten Kickstarter.

Mulighetene er uendelige.

Ikke i morgen, men…

Det er viktig å ha i mente at et liberalistisk samfunn ikke kan dukke opp over natta. Vi vil med andre ord få god til til å omstille oss til å ta mer ansvar for eget liv.

I tillegg er det essensielt å huske på et par andre nøkkelfaktorer for et slikt samfunn: Velstand og eiendomsrett. I en rettsstat som beskytter eiendomsretten, blir det økt motivasjon til å satse egen kapital for både store og små entreprenører. Produksjonen vil øke og bli mer effektiv, noe som hever det generelle velstandsnivået. Under slike forhold har folk flest enda mer å rutte med enn i dag, og har derfor flere midler til overs for å finansiere sykehus, jernbaner og så videre.

Oppsummering

  • Menneskeheten har vist seg å kunne løse selv svært komplekse oppgaver uten statlig innblanding
  • Når vi er frie til å tenke og handle selvstendig, er det grenseløst hvilke løsninger vi kan finne på
  • I dag betaler vi allerede direkte for mye av det vi ønsker, så motivasjonen er ikke fraværende
  • Det finnes utallige betalingsløsninger som kan gjøre finansiering av ulike tjenester så enkelt som mulig i et fritt samfunn
  • I en stat som beskytter eiendomsretten, mangler det ikke på velstand og dermed evne til å finansiere dyre prosjekter
 
 

Tørst etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer