Er du skremt av liberalisme?

 
Er du skremt av liberalisme?

Siden du først har kommet inn på dette nettstedet, er sjansen stor for at du har støtt på en liberalist eller objektivist på Internett eller andre steder.

Du steilet antakelig den første gangen du hørte om nedbyggingen av velferdsstaten, nedleggelsen av sentralbanken og innføringen av privat eiendomsrett overalt.

Du er sannsynligvis lite vennlig innstilt overfor disse tankene, og du misliker kanskje retorikken som karakteriserer mange liberalister på nett.

Dette er overhodet ikke rart, og vi har forståelse for din mening.

Alle du kjenner

Det kan være mange årsaker til at du blir vippet av pinnen i møtet med  liberalisme, men dette er muligens den viktigste:

Du har vokst opp i et samfunn preget av en kultur og filosofi som er helt annerledes fra liberalismen. Fra øyeblikket du ble født og til i dag har du vært påvirket av et spesifikt system med meninger og tanker. Det samme har foreldrene dine, besteforeldrene dine, søsknene dine, vennene dine, dine bekjente, arbeidskollegene dine og nesten alle andre i samfunnet.

Gjennom oppvekst, barnehage, skole, massemedia, akademia, jobb og det offentlige har alle blitt utsatt for noenlunde samme tankesett. Det dreier seg indirekte om å støtte opp om velferdsstaten, sosialdemokrati og blandingsøkonomi. Bare se nøytralt på nesten samtlige politiske partier i Norge – de aller fleste er tilhengere av velferdsstaten.

Disse tankene har du kjent til bevisst eller ubevisst fra du var liten, og det samme gjelder alle andre mennesker du har møtt. Fenomenet er ikke konspiratorisk eller merkelig. Alle mennesker har en filosofi, men de færreste tar bevisste avgjørelser om sitt syn på metafysikk, epistemologi, etikk og så videre. De tar i stedet opp de generelle strømningene fra media, akademia og makteliten – og disse har vært dominert avkollektivisme i nesten alle år.

Ikke over natta

Det er derfor ikke merkelig at du kanskje reagerer med vantro eller avsmak den første gangen du hører hva liberalisme dreier seg om. Det er heller ikke rart om du fremdeles syns liberalisme er negativt flere år etter at du først stiftet bekjentskap med ideologien.

Å riste av seg et grunnleggende filosofisk fundament er en særdeles krevende og vanskelig jobb. En liberalistisk stat kan ikke dukke opp over natta, og en liberalist dukker sannsynligvis ikke opp fra en sosialdemokrat uten videre.

Det er likevel viktig å være åpen og spørrende, og først og fremst å være ærlig mot deg selv. Hva står liberalismen egentlig for? Hva slags etikk og moral ligger til grunn? Hva er riktig å gjøre mot både deg selv og andre?

Stikk i strid

Hvis liberalisme er så fornuftig, hvorfor er ikke ideologien mer utbredt enn det den er i dag? Noe av svaret på dette kan vi finne i synet på den liberalistiske filosofien Objektivismen og dens skaper, Ayn Rand. Ayn Rand-kjenneren Vegard Martinsen skriver følgende:

Grunnen til at hun ikke er anerkjent er at hennes meninger er stikk i strid med de vanlige, utbredte meningene; hun forfekter individualisme, rasjonalitet, egoisme og frihet i en kultur som bygger på kollektivisme, irrasjonalitet, altruisme og styring.

Oppsummering

  • Det er lett å bli satt ut av ideene bak liberalisme
  • Hovedårsaken kan være flere år med indoktrinering i sosialdemokratiet
  • Dette er ingen konspirasjon, men et resultat av at du og alle du kjenner har vokst opp i et gitt samfunn hvor skole, media og stat – venner, familie og bekjente – deler grunnleggende filosofiske fellestrekk
  • Liberalismen bryter med denne filosofien og kan derfor være problematisk å forholde seg til
  • Selv om det er vanskelig, gjelder det å være ærlig og utfordre seg selv
 
 

Sulten etter mer kunnskap?

Lær mer om ideologi, praktisk politikk, rettigheter, juss, økonomi og filosofi i vår kunnskapsavdeling.

Les mer