Liberalistene Logo
Knust Vindu

Det knuste vinduet

Vil du forstå økonomi, må du skjønne prinsippet om hva som blir sett og ikke. Mange ser direkte effekter, men tenker ikke på effektene som ikke blir sett.

Har du lyst til å forstå økonomi, må du skjønne prinsippet om hva som blir sett og hva som ikke blir sett. Mange mennesker ser de umiddelbare effektene av en hendelse eller handling, men tenker ikke på det som ikke blir sett. Naturkatastrofen i Japan i 2011 ble for eksempel ansett som positiv for økonomien. Er det imidlertid positivt med ødeleggelse?

Fortellingen om bakeren

Feilslutningen om ødeleggelse og vekst illustreres med fortellingen om det knuste vinduet. En dag kaster en ung vandal en murstein gjennom vinduet til den lokale bakeren. Bakeren løper rasende ut, men gutten er borte. En liten folkemengde samler seg foran det knuste vinduet, og begynner etter hvert å reflektere over situasjonen.

De forsøker å trøste bakeren med at denne ulykken tross alt har en positiv side, fordi det knuste vinduet vil gi jobb til en glassmester. Pengene som glassmesteren tjener, går deretter videre til slakteren når glassmesteren vil kjøpe kjøtt, og så videre. Det knuste vinduet setter med andre ord i gang en kjede av verdiskaping. Den unge bøllen har faktisk bidratt positivt til samfunnet, om vi skal tro folkemengden.

Hva med skredderen?

Folkemengden har rett i at det knuste vinduet i første omgang betyr jobb for glassmesteren, men hva har egentlig skjedd? Bakeren hadde tenkt til å kjøpe seg en ny dress for pengene han måtte bruke på vinduet. Nå har han bare et nytt vindu og ingen ny dress. Pengene som skulle ha gått til skredderen ville ha gått videre i samfunnet, på samme måte som med glassmesteren.

Glassmesterens fortjeneste er skredderens tap, og ingen netto verdiskaping har funnet sted. Folkemengden ser bare bakeren og glassmesteren, men ikke skredderen, fordi dressen han skulle ha solgt til bakeren aldri dukker opp i fortellingen. De ser bare det som kan bli sett direkte, og ikke det som kan bli sett indirekte.

Oppsummering

  • Ødeleggelser kan ved første øyekast virke positivt fordi det skaper nye jobber
  • Ødeleggelser fjerner derimot muligheten til andre jobber
  • Eksempel: En baker som skulle kjøpe seg en ny dress, må bruke pengene til å kjøpe nytt vindu etter et hærverk
  • Da sitter han igjen med kun et nytt vindu og ingen dress, fremfor et vindu og en dress
  • Glassmesteren har tjent på det, mens skredderen har tapt på det
  • Det er det nye vinduet som er synlig, og man kan lett tro at ødeleggelsen har skapt ny velstand
  • Summen blir derfor mindre positiv: Vindu + dress = 2 > Bare vindu = 1

Ressurser