Frp på bærtur

Frp på bærtur

Denne helgen la FpU ut en støtteerklæring til flyselskapet Ryanair på Facebook. Det har mildt sagt skapt bølger.

Blant annet var LO-leder Gerd Kristiansen ute og kritiserte FpU. Det er urovekkende at en offentlig person som Kristiansen kan komme med påstander om at Ryanairs påstått lave lønninger fører til at ingen vil ha råd til å fly, uten å bli arrestert på dette. Ryanairs forretningsmodell baserer seg på at mannen i gata skal ha råd til å fly. LOlederen bør også observere hvor mange flere som har råd til å fly med Ryanair, som ikke hadde hatt råd til å benytte andre flyselskap. I et Europa som er preget av stor arbeidsledighet og nedgangstider, er Ryanair et viktig selskap som sysselsetter over 8000 mennesker. I tillegg gjør de det mulig for stadig flere å reise over hele verden for å feriere eller besøke slektninger. Dessverre virker det som om majoriteten norske politikere mener det ville vært bedre om disse 8000 arbeidere var arbeidsledige, enn at de jobbet for Ryanair.

Det er godt å se at det finnes partier i Norge som tør å stå imot flertallet. Dessverre har ikke FpU fått støtte fra arbeidsminister Robert Eriksson og moderpartiet når de tør å ta denne debatten. Det er feigt og prinsippløst av Frp å la ungdomspartiet ta støyten i en viktig sak som denne, og det virker som om alt snev av liberalisme som en gang var en del av Frp, har blitt røsket vekk. Liberalistene ønsker FpU sitt syn på arbeid velkommen. Vi ønsker å liberalisere arbeidsmiljøloven og vil jobbe for at enda flere mennesker får muligheten til å ta kontroll over sitt eget liv og forsørge seg selv gjennom ærlig arbeid. Om det skulle vise seg at Frp ikke evner å bevege seg vekk fra sosialismens kjølvann er det en reel fare for at partiets mer liberale medlemmer og velgere er nødt til å se seg rundt etter en annen hjemlig havn, og i så fall står vi klart frem som et prinsippfast alternativ.

Arnt Rune Flekstad
Leder, Liberalistene

Først trykket i Klassekampen 26. juni 2015

Foto: Victor / Flickr