Ja til frihet, nei til forbud og frihetsinnskrenkninger

Ja til frihet, nei til forbud og frihetsinnskrenkninger

Norske stortingspolitikere synes at det meste skal være forbudt eller
strengt regulert.

Husker du at skateboard var forbudt i Norge i 12 år,
frem til 1989? Visste du at Venstre, Senterpartiet og enkelte
stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti KrF og
Arbeiderpartiet ville ha forbud mot farge-TV?

Så sent som i 2010 innførte den rødgrønne regjeringen som besto av
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti et forbud
mot lakrispiper og sjokoladesigaretter. I følge deres logikk kan
tobakkslignende produkter gjøre barn mer innstilt på å prøve
tobakksprodukter i voksen alder.

Da Fremskrittspartiet i regjering ville fjerne noen av de idiotiske
forbudene som de rødgrønne og andre tidligere sosialistregjeringer har
innført, ble det rabalder. Sosialistene mener åpenbart at det er
idiotisk å bruke tid på å fjerne forbud, men å bruke tid på å innføre
dem, og bruke politiressurser på å opprettholde dem, er helt greit.

Siden staten i praksis har monopol på å tilby helse- og sykeforsikring
til nordmenn betalt via skatteseddelen, har politikerne påtatt seg en
rolle som overformynder, og vil forby alt som potensielt kan være
skadelig og som øker det offentliges helsekostnader. At man får et svart
marked med farligere produkter, slik vi ser med både narkotiske stoffer
og sigaretter, tenker ikke politikerne over. Alt i dag hvor tobakk
fortsatt er lovlig, men har skyhøye avgifter, vet vi at halvparten av
alle sigaretter er kjøpt av smuglere eller i utlandet.

Videre må politiet bruke mye ressurser på disse forbudene, i stedet for
ekte kriminalitet. Politiet henlegger 3 av 4 anmeldte voldtekter, 8 av
10 vinningsforbrytelser som innbrudd, tyveri og nasking, og at mange
anmeldte voldshandlinger også henlegges.

Vi har allerede mange tullete forbud som fratar nordmenn mye valgfrihet
i hverdagen. Det er forbudt å ha reptiler som kjæledyr, selv om det er
tillatt i friere land som det er naturlig å sammenligne seg med. Salg av
ubehandlet melk er strengt regulert. E-sigaretter er ulovlige å selge i
norske butikker. Norske kosttilskudd har en svært lav maksgrense for
hvor mye det kan inneholde, og politikerne og byråkratene innførte i
oktober 2015 et svært strengt importforbud som heldigvis ble fjernet
etter få uker, på grunn av massive protester. Videre er det forbudt å
kjøpe sex, selv om det hovedsakelig rammer sexarbeiderne, ved å gjøre
arbeidsdagen deres farligere. Politikerne har til og med innført en
maksgrense for hvor mye kanel bakevarer kan ha, og vi antar at
Mattilsynet snart kommer med kanelrazziaer hos bakere – slik det danske
mattilsynet har varslet.

Blant andre nye forbud som vi kan forvente her i Norge, inkluderer
forbud mot solarier, og forbud mot tobakksprodukter. WHO arbeider for et
internasjonalt tobakksforbud innen 2040, og mange norske politikere og
helsebyråkrater støtter dette.

Synes du det er bra med stadige frihetsinnskrenkninger, og at politiet
må etterforske stadig flere forbrytelser uten offer i stedet for ekte
kriminalitet? I så fall kan du trygt fortsette å stemme på
stortingspartiene.

Hvis du derimot vil ha mer frihet og at politiet skal fokusere på ekte
kriminalitet, så må du stemme på Liberalistene i årene som kommer.
Liberalistene er det eneste politiske partiet som vil behandle myndige
mennesker som voksne, og ikke forby alle valg som politikerne mener er
gale eller ikke lever opp til deres krav om moralsk atferd.

Kontakt oss:

E-post: post@liberalistene.org
Partileder Arnt Rune Flekstad: arnt@liberalistene.org, tlf. +47 942 79 143