Første parti med folkefinansiering

Første parti med folkefinansiering

Liberalistene har startet vellykket folkefinansieringskampanje på Bidra.no.

Oslo, 13.august 2015: Liberalistene har startet vellykket folkefinansieringskampanje på Bidra.no.

For første gang i Norden har et politisk parti benyttet seg av en offentlig folkefinaniseringskampanje, og målet er allerede oppnådd på rekordtid. Søndag 2. august startet Liberalistene sin kampanje på nettstedet Bidra.no, og etter seks timer var målet om 12.000 kroner oppnådd. Nå ruller kampanjen videre frem til den 18. august. I skrivende stund er det samlet inn 25.000 kroner.

– Målet til partiet var å klare 12.000 kroner innen kampanjens slutt, men dette går over all forventning. Det er tydelig at en del mennesker ønsker å støtte Liberalistenes mål om et samfunn basert på frihet og frivillighet, og det blir spennende å se hvor stort beløpet blir når kampanjen er over, uttaler partileder Arnt Rune Flekstad.

Alt som kommer inn til denne kampanjen vil gå uavkortet til å betale for produkter som kjøpes inn i forbindelse med valg 2015. Ingen i partiorganisasjonen lønnes. Liberalistene er et lite parti, og alt som skjer av aktivitet er på frivillig basis.

– Vi gleder oss til å starte vår første valgkamp denne måneden og vi har behov for å kjøpe inn materiell som skal brukes for å få en så god valgkamp som mulig. Liberalistene er et parti i rask vekst, og det er tydeligvis mange som ønsker å minske offentlige inngrep og reguleringer i fredelige menneskers liv, avslutter Flekstad.

Liberalistene ble startet i oktober 2014, og har siden den gang vokst til 550 medlemmer over hele landet. Det første målet til partiet var opprinnelig å stille til stortingsvalget i 2017, men ved hjelp av iherdig innsats fra frivillige stiller Liberalistene til lokalvalget i Oslo i 2015. Liberalistene står for konsekvent liberalisme – hvilket går ut på at statens eneste oppgave er å beskytte hvert menneskes rett til sitt eget liv, inntekt og eiendom. Alle mellommenneskelige relasjoner må være frivillige i en liberalistisk stat, og Liberalistene mener at respekt for individuell frihet er det eneste verdigrunnlaget som kan gi et harmonisk og stabilt samfunn.

Sjekk ut folkefinansieringskampanjen på Bidra.no.

Kontakt oss:

post@liberalistene.org

Partileder Arnt Rune Flekstad: arnt@liberalistene.org, tlf. +47 942 79 143