Landsmøte 2016

 
Landsmøte 2016

Liberalistene arrangerte sitt andre landsmøte 30. april 2016 kl. 10. Landsmøtet er partiets øverste myndighet, og legger føringene for fremtiden til Norges liberalistiske parti.

Les protokoll fra landsmøtet her »

 
 

Foredragsholdere

Landsmøte 2016 foredragsholdere
 

Agenda

 
Nasjonal Liberal Aften

Håndverkerstuene kl. 19. Bli med ut og møt andre liberalister kvelden før landsmøtet.

Meld deg på via Facebook »

Agenda

09.45 | Registrering

10.30 | Godkjenne innkalling og saksliste

10.35 | Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité

10.45 | Arnt Rune Flekstad | Partileder

11.00 | Gjennomgang av årsmelding og revisjonsberetning

11.10 | Fredrik Laving | Leder Liberalistisk Ungdom

11.20 | Behandle eventuelle endringsforslag til vedtektene

11.35 | Vedta størrelsen på kontingenten og fordelingsnøkkel

11.45 | Dr. James W. Lark, III | U.S. Libertarian Party

12.30 | Pause

12.50 | Bestemme retningslinjer for partiets virksomhet

13.00 | President Vít Jedlička | Liberland

13.30 | John Holmesland | Liberstad

13.40 | Drøfte aktuelle politiske spørsmål

14.00 | Behandle eventuelle endringsforslag til prinsipp- og valgprogram

15.45 | Carl Svanberg | Ayn Rand Institute

16.10 | Velge eventuelle programkomiteer

16.15 | Velge sentralstyre, revisor og valgkomité

16.45 | Resolusjonsforslag fra Landsmøtet 2016

17.00 | Avslutning

17.15 | Middag

18.30 | Dr. Thomas Woods via Skype | The Tom Woods Show,  Ludwig von Mises Institute

Liberalistene på Youngstorget

Youngstorget kl. 11. Er du lei av det årlige kollektivistiske 1. mai-toget? Skulle du ønske det var en frihetlig tilstedeværelse for å vise Norge at vi er en nasjon av individer som burde være fri fra tvang? Bli med oss på Youngstorget for å demonstrere mot det røde havet. Ha på lilla klær og vær sosial sammen med andre liberalister.

Meld deg på via Facebook »

#LibLM16


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer