Landsmøte 2015

 
Landsmøte 2015

Liberalistene arrangerte sitt første landsmøte 9. mai 2015 fra kl. 11.00 til 17.00. Landsmøtet er partiets øverste myndighet, og legger føringene for fremtiden til Norges nye liberalistiske parti.

Les protokoll fra landsmøtet her »

 
 

Foredragsholdere

Landsmøte 2015 foredragsholdere
 

Agenda

 
 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité
 • Partilederens tale
 • Gjennomgang av årsmelding og revisjonsberetning
 • Ole Henrik Ellestad | Klimarealistene
 • Behandle eventuelle endringsforslag til prinsipp- og valgprogram
 • Vedta størrelsen på kontingenten og fordelingsnøkkel
 • Bestemme retningslinjer for partiets virksomhet
 • Andrew Withers | Libertarian Party UK
 • Gi instruks for sentralstyrets arbeid i kommende periode
 • Pause
 • Jean-François Nimsgern | Mouvement des Libertariens
 • Drøfte aktuelle politiske spørsmål
 • Behandle eventuelle endringsforslag til vedtektene
 • Petr Mach | Svobodnì
 • Behandling av offisielle uttalelser
 • Velge eventuelle programkomiteer
 • Velge sentralstyre, revisor og valgkomité
 • Avslutning
 • Middag

#LibLM15


Nysgjerrig?

Les mer om vår politikk

Lær mer