En vakker og liberal fremtid

[Resolusjon Liberalistene Landsmøte 2019]

Samfunnsdebatten er dessverre preget av frykt og pessimisme. Venstresiden er redde for klimaet, høyresiden er redde for innvandring og begge to frykter kutt i offentlige utgifter.

Det er på tide med en lilla bølge med optimisme, frihet og tro på fremtiden. Liberalistene er et miljøvennlig parti som vet at velstand og beskyttelse av eiendomsrettigheter gir oss en bedre klode for både mennesker og naturen.

Liberalistene er et innvandringsvennlig parti som vet at vi får en bedre verden når mennesker får søke lykken og bo der de selv ønsker.

Liberalistene er et menneskevennlig parti som vet at mennesker er bedre i stand til å ta vare på seg selv enn det politikerne er. Aldri har det vært så lite absolutt fattigdom. Aldri har det vært så lite barnedødelighet. Aldri har så mange mennesker kunne lese eller fått grunnleggende utdanning. Aldri har vi vært rikere. Likevel tror mange at verden blir verre.

Frykt leder dessverre ofte til rop om politiske løsninger istedenfor frihet. Det er på tide å parkere frykten og åpne opp for friheten. Liberalistene innser selvsagt at det finnes mange problemer. Staten er imidlertid ikke løsningen på våre problemer. Staten er problemet.

Løsningen er mindre politikk og mer tro på enkeltmenneskets frihet og beskyttelse av eiendomsrettighetene, slik at mennesker kan skape seg en bedre fremtid, med minst mulig politisk kontroll.