Elendige prioriteringer av norsk politi

Elendige prioriteringer av norsk politi

Politiet prioriterer offerløs kriminalitet, samtidig som de nedprioriterer reell kriminalitet.

Vi vet at Politiet henlegger 3 av 4 anmeldte voldtekter, 8 av 10 vinningsforbrytelser som innbrudd, tyveri og nasking, og at mange anmeldte voldshandlinger og barnevoldtekter også henlegges. Samtidig bruker Politiet store ressurser på offerløs kriminalitet, det vil si handlinger som ikke rammer noen andre enn brukeren men som politikerne har forbudt av moralske eller andre årsaker. Kjente eksempler på slike forbrytelser uten offer inkluderer pengespill, sexarbeid og narkotika. Andre eksempler kan være fargen på huset ditt, bedriftsreguleringer, kjøp og salg av rå melk eller egenproduserte varer, gårdsutsalg av kjøtt og alkohol, kosttilskudd i høyere doser som er reseptfrie i andre land og mye annet.

Vi leser nærmest daglig om at politiet etterforsker narkotikasaker. Videre gjennomførte Politiet i juni 2015 en melkerazzia, der fem politimenn og to ansatte i Mattilsynet raidet gården til økobonde Gustaaf Koot da de mente han solgte upasteurisert melk ulovlig.

Det er kjent at politietterforskere som arbeider med eksempelvis narkotikakriminalitet tjener bedre enn politietterforskere som arbeider med voldtektsforbrytelser og andre sedelighetsforbrytelser. Dette faktum understreker den gale prioriteringen vi ser hos det norske politiet.

Etter at EU innførte maksgrenser for hvor mye kanel som kan brukes i bakevarer, har det danske Mattilsynet varslet at de vil gjennomføre kanelrazziaer mot danske bønder. Det norske Mattilsynet har uttalt at de vil avvente dette i Norge, men i fremtiden kan det godt hende at politiressurser vil brukes på kanelrazziaer i stedet for å etterforske innbrudd, voldtekter og annen ekte kriminalitet.

Liberalistene vil som eneste politiske parti i Norge fjerne den utstrakte detaljreguleringen som politikerne har innført. Det er nærmest umulig å ha et vanlig liv, uten å bryte en eller flere lover eller reguleringer. Videre har politikernes ønske om å detaljstyre nordmenns liv, og å frata nordmenn muligheten til å gjøre handlinger som politikerne mener er gale eller umoralske, medført at politiet ikke har ressurser til å gjøre jobben sin. Med denne pressemeldingen vil vi oppfordre norske politimestre til å prioritere ekte kriminalitet, og å fjerne ressurser som brukes på å etterforske forbrytelser uten offer.

Kontakt oss

E-post: post@liberalistene.org

Austin Rasmussen: austin.rasmussen@liberalistene.org, tlf. +47 406 72 176