Corona-krisen skader arbeidsplasser. Fjern arbeidsgiveravgiften i ett år.

Norske bedrifter gruer for fremtiden som følge av corona-krisen. Stadig flere sykemeldinger og ansatte som settes i karantene vil skape store hindre for produksjon og utøvelse av tjenester som igjen rammer omsetning og inntjening.

Liberalistene tar dette på alvor og foreslår at en hjelpepakke til norsk næringsliv, som etterspurt av blant annet NHO, Norsk Industri og SMB Norge på vegne av norske arbeidsgivere, som skalbør inneholde en fjerning av arbeidsgiveravgiften i ett år.

Dette vil bidra til å redusere flommen av permitteringer som forventes å komme i de påfølgende uker

Denne løsningen vil i stor grad sikre opprettholdelsen av eksisterende arbeidsplasser. I dag betaler norske private bedrifter ca 128 milliarder kroner i avgift hvert år for å kunne ansette 1,85 millioner arbeidstakere. Ved å kunne fjerne denne byrden, vil det hjelpe de som faktisk opprettholder arbeidsplasser, i tillegg til at det med all sannsynlighet vil koste mindre å gjennomføre enn om man etablerer bistandsordninger med utbetalinger i etterkant.

– I stedet for å diskutere subsidier og støtteordninger, som nødvendigvis vil kreve byråkratiske ordninger og omfattende kostnader i seg selv, burde vi se hvilke hindre som i dag kan tas bort i en slik kriseperiode, forklarer Liberalistenes partileder Arnt Rune Flekstad.

– Det er allerede en bred politisk enighet om at redusert arbeidsgiveravgift øker mulighetene for ansettelser og opprettholdelse av drift, noe vi ser i argumentasjonen om opprettelsen av ingen eller redusert avgift i blant annet Finnmark. Dette er noe vi kan implementere raskt og effektivt og som vil kunne gi en konkret og forutsigbar støtte til dagens næringsliv og arbeidstakere i hele landet, slik at vi slipper å se en helsekrise bli en ny økonomisk krise, avslutter han.

Kontakt oss:

E-post: post@liberalistene.org

Kontaktinformasjon
Partileder
Arnt Rune Flekstad
Epost: arnt@liberalistene.org
Mob: 48311895

Partisekretær
Jan-Øyvind Lorgen
Epost: jan-oyvind@liberalistene.org
Mob: 98481011