Bompenger går ikke til vei

Nok er nok!

Bilavgifter som bompenger går for det meste til alt annet enn vei. Det er både urimelig og usosialt: du betaler for noe du ikke får, og de med minst inntekt rammes hardest. Bompenger er blitt en melkeku for politikere som ikke vil prioritere.

BILEN ER ET NYTTIG GODE FOR ALLE, IKKE EN LUKSUS KUN FOR DE BEMIDLEDE OG VELSTÅENDE.

Liberalistene
Image

Stemmer du Liberalistene inn i kommunestyret vil vi ikke bare redusere bompengene, men også eiendomsskatten, kommunal inntektsskatt, parkeringsavgifter og kommunale lån, slik at vi kan bli en attraktiv kommune å bo og jobbe i.

Vi er for å betale for bruk av veiene, men motstandere av at betalingen går til andre formål enn nettopp vei, slik det gjør i dag. Liberalistene vil heller kutte på utgiftssiden, slik at vi kan fjerne bomringene uten å samtidig øke andre skatter og avgifter, slik andre partier vil.

Vi vil:

  • redusere bompenger til kun å dekke kostnader ved vei
  • reversere og aktivt motarbeide bilfrie soner og stengte gater
  • bevare gateparkering og fjerne betaling for parkering på kommunale gater

Stem Liberalistene hvis du mener at du betaler mer enn nok skatter og avgifter!


Partileder og bystyrekandidat i Oslo, Arnt Rune Flekstad, viser i denne video hvordan politikernes pengebruk og manglende moderasjon er årsaken til både bompenger og eiendomsskatt. 

Mange klager, med rette, på de stadig flere og kostbare bommene men hva med alle de andre skattene og avgiftene nordmenn må betale for å ha og bruke bil?

Hvor mye betaler du som bilist egentlig hvert år? Og hvor mye bruker politikerne av dette på vei?


Liberalistene (forkortes ofte til Lib) er et liberalistisk politisk parti i Norge, grunnlagt i 2014 og offisielt registrert i partiregisteret ved slutten av 2016. Partiet har siden det året lag i alle fylker samt lokallag i en rekke kommuner. Partiet har klassisk liberalisme som ideologisk fundament. Partiet bygger på opplysningstidstradisjonen og den sekulære vestlige kulturarven.

Til lokalvalget 2019 stiller vi lister i alle fylker, 39 kommuner og 7 bydeler, noe vi har klart å oppnå takket være sterk vekst og stort engasjement blant våre medlemmer landet rundt.

Denne siden omtaler det aktuelle tema bompenger men du vil finne flere saker omtalt her på vår hjemmeside, i tillegg til at du også kan se nærmere på vårt prinsipp- og partiprogram. Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss så svarer vi mer enn gjerne.