Liberalistene vil avskaffe tvungen finansiering av NRK

Liberalistene vil avskaffe tvungen finansiering av NRK

Det er både meningsløst og umoralsk at borgerne skal tvinges til å betale for TV- og radiokanaler.

I de 68 årene NRK har hatt en kringkastingssjef i etterkrigstiden, har kringkastingssjefen tidligere i karrieren vært aktiv politiker i Arbeiderpartiet i hele 47 år. Minst en av de tre gjenværende kringkastingssjefene var Arbeiderpartimann, og dersom han inkluderes så har kringkastingssjefen i hele 56 av 68 etterkrigsår vært fra Arbeiderpartiet.

NRK er tvangsfinansiert av alle som eier TV i Norge. Politikerne begrunner behovet for å bruke tvang for å finansiere NRK med at Norge har behov for en uavhengig nasjonal aktør som er redaksjonelt uavhengig, sikrer bred og balansert dekning av politiske valg, oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Videre skal NRK avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Thor Gjermund Eriksen ble kringkastingssjef i 2013. Hans politiske bakgrunn stammer både fra SV og Arbeiderpartiet. I flere år var han medlem av sentralstyret i SVs ungdomsorganisasjon Sosialistisk Ungdom. Han byttet imidlertid parti til Arbeiderpartiet. Han har vært pressesekretær på Stortinget for SV og blant annet personlig rådgiver for Erik Solheim og tidligere byrådssekretær for miljø- og samferdselsbyråd Raymond Johansen i Oslo.

Den kanskje best kjente politikeren i Arbeiderpartiet som har blitt kringkastingssjef, er tidligere stortingsrepresentant i perioden 1969-1989 og tidligere 2. nestleder i Arbeiderpartiet fra 1981 til 1989, Einar Førde. I tillegg til at han var 2. nestleder i Arbeiderpartiet i 8 år og kirke- og undervisningsminister fra 1979 til 1981, så var han også parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet i 3 år. Etter endt tjeneste i Arbeiderpartiet så ble han altså kringkastingssjef i NRK i 12 år, fra 1989 til 2001.

Bjartmar Gjerde er en annen kjent politiker i Arbeiderpartiet, som deretter var kringkastingssjef i 8 år. Gjerde var leder av Arbeidernes ungdomsfylking i perioden 1958 til 1961. I 1971 ble han statsråd for Kirke- og undervisningsdepartementet, som han var frem til januar 1976. I 1976 ble han industriminister, og i 1978 ble han den første oljeminister Norge hadde.

Torolf Elster var kringkastingssjef i 9 år, fra 1972 til 1981. I etterkrigstiden var han redaktør i Arbeiderpartiets tidsskrift ”Kontakt” som tok opp utenrikspolitiske spørsmål. Før han startet sin NRK-karriere, ble han av flere regnet som Arbeiderpartiets sjefsideolog. Da var han også et passende valg for Arbeiderpartiets egen TV-kanal NRK!

Lege og professor i medisin Hans Jacob Ustvedt var kringkastingssjef i perioden 1962-1971. Selv om han ikke var aktiv politiker i Arbeiderpartiet, ble han ansett som en arbeiderpartimann i følge en artikkel på NRK.no.

Kaare Fostervoll var den første kringkastingssjefen i NRK. Han er også den som har sittet lengst i stillingen, i hele 14 år fra 1948 til 1962. Før han ble kringkastingssjef var han stortingsrepresentant for Møre og Romsdal fra 1945. Han var kirke- og undervisningsminister i Einar Gerhardsens regjering fra 1945 til 1948.

Liberalistene ønsker et fullstendig skille mellom stat, medier og kulturliv, og det innebærer at vi ønsker å privatisere NRK. Det er både meningsløst og umoralsk at borgerne skal tvinges til å betale for TV- og radiokanaler. Vi motsetter oss overgangsordninger hvor NRK finansieres direkte over skatteseddelen. Det er stor fare for at en slik midlertidig ordning blir permanent, og at NRK blir enda mer partipolitisk i sin mediadekning.

Kontakt oss:

E-post: post@liberalistene.org
Partileder Arnt Rune Flekstad: arnt@liberalistene.org, tlf. +47 942 79 143

Les mer via disse lenkene:

https://www.nrk.no/organisasjon/kringkastingssjefene-1.6512091

https://www.nrk.no/arkiv/artikkel/torolf-elster-1.7649016

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_kringkastingssjefer