Bli medlem i Liberalistene

 
 
 
 

For å bli medlem av Liberalistene trykker du på knappen «Bli medlem»!
Selve registreringen skjer på en annen side. Medlemskap koster kun 150 kroner i året. Studentmedlemskap er 75 og LibUng-medlemmer betaler kun 50 kroner i året.

Bli medlem!

Når innmelding og betaling er registrert blir du invitert til våre internforum og får anledning til å delta på partiets arrangement, ditt fylkes og lokallags årsmøter og Landsmøtet. Her kan du få mulighet til å være med å forme partiets politikk og finne gode måter å spre Liberalistenes løsninger til omverdenen.

Bli medlem