gravid

Abort for begge kjønn

[Resolusjon Liberalistene Landsmøte 2019]

“Liberalistene er for juridisk abort hvor far kan frasi seg økonomiske og juridiske ansvar, rettigheter og plikter. Mulighetene for juridisk abort er tidsbegrenset til samme tidsperiode for mors selvbestemte abort.”