Sentralstyret

Arnt Rune Flekstad
Arnt Rune Flekstad

Partileder

Arnt Rune Flekstad er partileder i Liberalistene.

E-post: arnt@liberalistene.org

Roald Ribe
Kjell Bakke

Politisk Nestleder

Kjell Bakke er politisk nestleder i Liberalistene.

E-post: kjell@liberalistene.org

Eigil Knudsen
Kenneth Tolås

Organisatorisk Nestleder

Kenneth Tolås er organisatorisk nestleder i Liberalistene.

E-post: kenneth@liberalistene.org

Sadaf Dar
Jan-Øyvind Lorgen

Sekretær

Jan-Øyvind Lorgen er sekretær i Liberalistene

E-post: jan-oyvind@liberalistene.org

Harald Hansen
Autin Rasmussen

Styremedlem

Austin Rasmussen er styremedlem i Liberalistene.
Epost: austin.rasmussen@liberalistene.org

Amund Farberg
Amund Farberg

Styremedlem

Amund Farberg er styremedlem i Liberalistene.

E-post: amund.farberg@liberalistene.org

Trond Johansen
Trond Johansen

Styremedlem

Trond Johansen er styremedlem i Liberalistene.

E-post: trond.johansen@liberalistene.org